m

Vali Konağı Cad. No.8 Kat.5 Bizim Apt Nişantaşı İSTANBUL

0212 296 55 81

info@185.136.234.206

Search
Randevu ve iletişim için : 0212 296 55 81 ve 0532 507 45 45
 

Blog

İnsan ve insan davranışına ait ilginç ve güncel yazılara dolu!

Psikoterapi Kimler İçindir ?


Dr. Ali Hilmi Yazıcı

Psikoterapi son derece geniş bir kavram. Sözcük anlamı ‘ruhsal terapi’ demek. Psikoterapiler birbirinden çok farklı yöntemleri ve terapist-danışan ilişkilerini içerse de tümünün içgörüyü (farkındalık) geliştirerek olumlu yönde değişimi amaçladığını söyleyebiliriz. Psikoterapiler bir çok psikiyatrik rahatsızlıkta iyileştirici işlevleri için geliştirilmiştir. Ancak insanın kendini, geçmişini anlamasına ve bugünün yaşamında kendini farketmesine imkan sağladığı için sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil ama aynı zamanda hiç bir rahatsızlığı olmayan bir insan için de iyi bir psikoterapi süreci daha nitelikli bir yaşamın kapısını aralamakta olağanüstü etkili bir yöntem olabilir.

Kimler Öncelikle Psikoterapi Almalıdırlar ?[/title][fusion_text]Psikoterapiler yaklaşık 100 yıldır gelişerek ve bilimsel ölçme yöntemleri ile etkinliği araştırılarak uygulanmaya devam etmiştir. Günümüzde neredeyse tüm psikiyatrik rahatsızlıklarda psikoterapinin iyileşme sürecini ve gidişi olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Psikiyatrik rahatsızlıklar biyopsikososyal model ile açıklanır. Yani hem biyolojik altyapı, hem kişinin kişilik özellikler ve psikolojik tarihi hem de içinde yaşadığı ortamın etkisinde gelişir. Bu yüzden konuşma ve profesyonel ilişki yöntemi uygulanan psikoterapiler ile depresyon, kaygı bozuklukları, bağımlılıklar gibi çok sistemli meselelerin tedavisinde vazgeçilmez yerleri vardır. Hatta altta yatan biyolojik yatkınlığın çok belirgin olduğu psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromunda dahi klinik sonuçları son derece olumlu yönde etkilemektedir. Hatta bazı durumlar sadece psikoterapi ile (anksiyete bozukluklukları gibi) tamamen iyileşebilir.

Herkes Psikoterapiden Yararlanır mı ?

Evet psikoterapiler herkes için yararlı süreçlerdir. Ancak terapilerin bir ucunda uzun ve emek gerektiren bilinçaltı süreçleri ilgilendiren analitik yönelimli psikoterapiler diğer ucunda da destekleyici davranışsal psikoterapiler vardır. Aslında iyi bir psikoterapist odasına giren hastası için en uygun psikoterapi yöntemini özel olarak geliştirip icad edebilen psikoterapisttir. Yaş, eğitim düzeyi, ekonomik durum ve ulaşılabilirlik gibi diğer bir çok etmen bu süreçte etkilidir. Bazı rahatsızlıklar ve özel durumlar bazı psikoterapi yöntemlerine özellikle iyi yanıt verir ve bu yüzden o alanda yetkin ve eğitimli bir psikoterapistle başlamak ihtiyacı olabilir.

Ancak akılda tutulmalıdır ki bazı insanlar görüşme yoluyla kendini gözden geçirip hem değişim hem rahatsızlıkların terapisi için çok dirençli ve bu yönteme karşı güçlü bir önyargı geliştmiş olabilirler. Böyle durumlarda psikoterapi dışında biyolojik tedaviler daha öncelikli olarak destek olarak sunulmalıdır.

Hangi Psikoterapi Yöntemi ve Kim Karar Verecek ?

Bu sorunun yanıtı gerçekten zordur. Çünkü birbirine benzemeyen bir çok psikoterapi yöntemi aynı rahatsızlkta etkili olabilmektedir. Psikoterapi sonuçta tedavinin bir parçası ise güvendiğiniz bir psikiyatri uzmanı tedavinin sorumluluğunu almalıdır. Hastası ile beraber ya uzman hekim kendisi psikoterapileri yapar ya da bir ekibin parçası olarak uzman klinik psikoterapistlere yönlendirir. Tedavinin kaptanı uzman hekimdir. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki bireyin kendisi ile uyum sağlayacak ve güçlü bir psikoterapi ilişkisi kurabileceği bir psikoterapisti bulması bazen bir kaç 

Bilimsel çalışmalar bazı psikterapi yöntemlerinin bazı hastalıklarda özellikle daha etkili olduğunu göstermiştir. Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler özellikle anksiyete bozukluklarında daha etkili iken kişilik sorunları ön plana çıkması durumunda analitik psikoterapilerin daha etkili bulunması gibi.

 Tedavinin sorumlusu her zaman bir uzman hekim olduğundan psikoterapi bir iyileşme yöntemi ise kararı hastası ile beraber bir psikiyatr doktor vermelidir.

 

No Comments

Post a Comment